Bảng Giá Xe
Toyota Vios
479.000.000 đ
Vios E MT (3 túi khí): 479 triệu đ
VIOS 1.5E CVT (3 túi khí): 528 triệu đ
VIOS 1.5G CVT : 592 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Raize
560.000.000 ₫
Toyota Raize : 560 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Avanza
558.000.000₫
Avanza Premio MT: 558 triệu đ
Avanza Premio CVT: 598 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Veloz
658.000.000₫
Toyota Veloz: 658 triệu đ
Veloz Cross CVT TOP: 698 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Hilux
628.000.000 VND
Toyota Hilux 2.4E 4x2 MT: 628 triệu đ
Toyota Hilux 2.4E 4x2 AT: 852 triệu đ
Toyota Hilux 2.4E 4x4 MT: 799 triệu đ
Toyota Hilux Adventure 2.8G 4x4 AT: 913 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Yaris
684.000.000 ₫
Yaris 1.5G CVT: 684 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Cross
755.000.000 ₫
Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác): 755 triệu đ
Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai): 763 triệu đ
Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác): 860 triệu đ
Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai): 868 triệu đ
Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác): 955 triệu đ
Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai): 963 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Altis
719.000.000 ₫
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Màu khác): 719 triệu đ
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Trắng ngọc trai): 727 triệu đ
Toyota Corolla Altis 1.8V CVT (Màu khác): 765 triệu đ
Toyota Corolla Altis 1.8V CVT (Trắng ngọc trai): 773 triệu đ
Corolla Altis 1.8HEV (Màu khác): 860 triệu đ
Corolla Altis 1.8HEV (Trắng ngọc trai): 868 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Innova
755.000.000₫
Innova E: 755 triệu đ
Innova G: 870 triệu đ
Innova V: 995 triệu đ
Innova Venturer: 885 triệu đ
Bảng Giá Xe
Toyota Fortuner
1.026.000.000₫
Fortuner 2.4MT 4x2: 1.026 tỷ đ
Fortuner 2.7AT 4x2: 1.229 tỷ đ
Fortuner Legender 2.4AT 4x2: 1.259 tỷ đ
Fortuner 2.7AT 4x4: 1,319tỷ đ
Fortuner 2.8AT 4x4: 1,434 tỷ đ
Fortuner Legender 2.8AT 4x4: 1,470 tỷ đ
Bảng Giá Xe
Toyota Camry
1.105.000.000 đ
Camry 2.0G : 1,105 tỷ đ
Camry 2.5HV: 1,495 tỷ đ
Camry 2.0Q: 1,220 tỷ đ
Camry 2.5Q: 1405 tỷ đ
Bảng Giá Xe
Toyota Prado
2.628.000.000 đ
Toyota Land Cruiser Prado: 2,628 tỷ đ
Bảng Giá Xe
Toyota Granvia
3.080.000.000 đ
Toyota Granvia: 3,08 tỷ đ
Bảng Giá Xe
Toyota Land Cruiser
4.286.000.000đ
Toyota LC300 : 4,286 tỷ đ
Land Cruiser (trắng ngọc trai và đen ngọc trai): 4,111 tỷ đ
Bảng Giá Xe
Toyota Alphard
4.370.000.000 ₫
Alphard luxury : 4,370 tỷ đ
Alphard luxury (trắng ngọc trai): 4,381 tỷ đ
Toyota Bến Thành
0901 226 282
0901 226 282
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD